Zdroje

Z Infinitumgame
Přejít na: navigace, hledání

ZDROJE

Obecná charakteristika zdrojů

Zdroje jsou velmi podobné materiálům. Stejně jako materiály se používají při stavbě a vylepšování budov. Ve hře jsou celkem 3 zdroje, jimiž jsou: jídlo, elektřina a ubytování. Zdroje samotné jsou produkovány 3 budovami, ovšem celkem je k jejich produkci potřeba 5 druhů budov. I přes jisté podobnosti, se od sebe zdroje a materiály velmi liší v jedné věci, tou je produkce. Zatím co budovy produkující materiály mají jistou hodinovou produkci, tak budovy produkující zdroje mají produkci stabilní. To znamená, že zdroje časem nepřibývají a pro doplnění zásoby musíte vylepšit budovu produkující daný zdroj. Zdroje nemají zvláštní sklad, ale každá budova produkující zdroje je schopna uskladnit množství, které vyprodukovala. Jak již bylo řečeno, zdroje se používají při stavbě nových a vylepšení stávajících budov, není-li jich tedy dostatek pro stavbu na skladu, budova se nepostaví stejně tak, jako když dojdou materiály.

Jídlo

Zdrojem jídla je jídelna, ve které se rozdává jídlo, které vyprodukuje budova k výrobě jídla mezi dělníky v továrnách a jejich rodiny. Velký pozor byste si měli dát při stavění budov k výcviku jednotek, v těchto budovách pracuje hodně nenasytných dělníků a tudíž jsou budovy velmi náročné na jídlo (hlavně na vyšších úrovních). Jelikož jsou vyšší úrovně budov produkujících jídlo dost nároční na čas a materiály, doporučujeme mít každé budovy alespoň 2.

Ubytování

Když jsou dělníci a jejich rodiny nakrmeni, musí také mít kde spát. K tomu slouží budova pro ubytování, která poskytne ubytování všem pracujícím ve městě. Stejně jako u budov produkujících jídlo, jdou ubytovací budovy na vyšších úrovních dost náročné na čas, proto je lepší, mít jich ve městě více.

Elektřina

Aby mohly budovy fungovat, potřebují elektřinu. Tu vyrábí transformátor, který transformuje vysoké napětí z elektrárny na elektřinu. Elektřinu jako zdroj se nevyplatí podceňovat, neboť nízké úrovně budov moc elektřiny nepotřebují, ale vyšší jí potřebují více než dost, postavte si tedy dostatečnou úroveň transformátoru, pro pokrytí spotřeby města. Na rozdíl od jídla a ubytování jsou vyšší úrovně budov produkujících elektřinu velmi náročné na beton, protože se z něj staví masivní chladící věže elektráren. Z toho důvodu je lepší mít ve městě více než jeden komplet produkující elektřinu.