Budovy

Z Infinitumgame
Přejít na: navigace, hledání

Typy budov

Ve hře je 35 budov (+ Velitelství), které se dělí do 4 základních kategorií:

1) Budovy produkující materiály 2) Budovy poskytující zdroje 3) Vojenské budovy 4) Sklady meteriálů

Maximální level všech budov je 50, kromě budovy Velitelství, které má maximální level 16.

Každá budova má své rozměry v tzv. "polích", ze kterých se skládá mapa Vašeho města. Tato pole lze vidět ve "stavebním režimu".

Prostor pro stavění nových budov se zvětšuje se zvyšováním úrovně Velitelství, přičemž nová stavební parcela se odemkne na úrovních Velitelství 4, 8, 11, 13 a 16.

Většina budov produkující finální suroviny potřebuje ke svému provozu i nějaké vstupní suroviny. Například pila potřebuje dřevorubce, což je realistické, protože prkna se sice vyrábí ze stromů, ale stromy se také musí pokácet dřevorubci.

POZOR! - Některé budovy potřebují více vstupních surovin, než zvládne vyprodukovat jedna budova tyto suroviny poskytující, proto si pečlivě zkontrolujte v panelu ekonoma, nebo v seznamu níže, kolik těchto budov daná budova potřebuje.

Budovy produkující materiály

Jsou ty budovy, které produkují materiály. Do této kategorie spadá hned 13 budov, kterými jsou:

Dřevorubec - Kácí stromy a připravuje je pro pilu. Velikost dřevorubce je 4x3 pole.

Pila - Zvládne zpracovat stromy dodávané od dvou dřevorubců na prkna, ze kterých se staví další budovy. Velikost pily je 6x4 pole.

Cementárna - Vyrábí cement pro betonárnu. Velikost cementárny je 4x3 pole.

Betonárka - Míchá beton z cementu, který dodává cementárna. Velikost cementárny je 4x3 pole.

Železný důl - Těží ze země železo a dodává ho do ocelárny. Velikost železného dolu je 3x2 pole.

Uhelný důl - Těží uhlí pro ocelárnu. Velikost uhelného dolu je 4x3 pole.

Ocelárna - Ocelárna (neboli Steelworks) vyrábí ocel z železné rudy a z uhlí, které vyprodukuje jeden železný a jeden uhelný důl. Velikost slévárny je 6x4 pole.

Ropný vrt - Těží surovou ropu a dodává ji do rafinerie. Minimální úroveň velitelství pro postavení ropného vrtu je 13. Velikost ropného vrtu je 3x2 pole.

Rafinerie - Zpracovává palivo ze surové ropy vyrobené až pěti ropnými vrty na palivo potřebné pro letiště. Minimální úroveň velitelství pro postavení rafinerie je 13. Velikost rafinerie je 6x4 pole;

Zlatý důl - Těží zlato a následně jej dodává mincovně k dalšímu zpracování. Velikost zlatého dolu je 3x2 pole.

Mincovna - Taví surové zlato z jednoho zlatého dolu na poctivé mince a produkuje tak Kredity, menu nového světa. Velikost Mincovny je 4x3 pole.

Beryliový důl - Velice složitým procesem těží a upravuje Berylium. Minimální úroveň velitelství pro postavení beryliového dolu je 7. Velikost beryliového dolu je 6x6 polí.

Logistické centrum - Vysílá konvoje, přijímá materiály z jiných měst a farem. Zároveň limituje maximum zároveň vyslaných konvojů. Minimální úroveň velitelství pro postavení logistického centra je 6. Velikost logistického centra je 9x6 polí.

Budovy poskytující zdroje

Jsou budovy, které poskytují základní Zdroje. Do této kategorie spadá 5 budov, kterými jsou:

Elektrárna - Produkuje vysoké napětí, které je posíláno do transformátoru. Velikost elektrárny je 4x4 pole.

Transformátor - Transformuje vysoké napětí až ze 4 elektráren na elektřinu a rozvádí ho po městech. Velikost transformátoru je 6x6 polí.

Produkce jídla - Víceúčelové zařízení pro výrobu jídla pro zaměstnance všech budov. Velikost výrobny jídla je 6x4 polí.

Jídelna - Vydává jídlo dělníkům a jejich rodinám. Zvládne vydat jídlo vyprodukované jednou výrobnou jídla. Velikost jídelny je 6x6 polí.

Ubytování - Poskytuje ubytování všem pracovníkům ve Vašem městě. Velikost ubytování je 6x4 pole.

Vojenské budovy

Jsou budovy ve kterých lze trénovat a přechovávat jednotky a také mezi ně patří letiště. Do této kategorie spadá 11 budov.

Továrna vozidel - Vyrábí auta, Vaše základní jednotky. Velikost továrny je 6x4 pole.

Garáž - Poskytuje úkryt pro auta a ubytování pro jejich obsluhu. Zároveň omezuje maximální počet aut, které můžete ve městě mít. Maximální počet krytů jsou 3. Velikost krytu je 4x3 pole.

Továrna na tanky - Vyrábí tanky, jednotku s velkou výdrží a slušnou palebnou silou. Minimální level velitelství pro postavení této budovy je 9. Velikost továrny je 6x4 pole.

Kryt tanků - Poskytuje úkryt pro tanky a ubytování pro jejich obsluhu. Zároveň omezuje počet tanků, které můžete ve městě mít. Minimální level velitelství pro postavení této budovy je 9. Maximální počet krytů jsou 3. Velikost krytu je 6x4 pole.

Továrna na vznášedla - Vyrábí vznášedla, jednotku pro boj na souši i na moři. Minimální level velitelství pro postavení této budovy je 10. Velikost továrny je 6x4 pole.

Kryt vznášedel - Poskytuje úkryt pro vznášedla a ubytování pro jejich obsluhu. Zároveň omezuje počet vznášedel, které můžete ve městě mít. Minimální level velitelství pro postavení této budovy je 10. Maximální počet krytů jsou 3. Velikost krytu je 6x4 pole.

Továrna na turrety (věže) - Vyrábí turrety, jednotku velmi pomalou, avšak téměř nezničitelnou. Minimální level velitelství pro postavení této budovy je 12. Velikost továrny je 6x4 pole.

Kryt turretů (veží) - Poskytuje úkryt pro turrety a ubytování pro jejich obsluhu. Zároveň omezuje počet turretů, které můžete ve městě mít. Minimální level velitelství pro postavení této budovy je 12. Maximální počet krytů jsou 3. Velikost krytu je 6x4 pole.

MECH továrna - Vyrábí mechy, nejpokročilejší jednotku ve hře. Minimální level pro postavení této budovy je 15. Velikost továrny je 6x4 pole.

MECH kryt - Poskytuje úkryt pro mechy a ubytování pro jejich obsluhu. Zároveň omezuje počet mechů, které můžete ve městě mít. Minimální level velitelství pro postavení této budovy je 15. Maximální počet krytů jsou 3. Velikost krytu je 6x4 pole.

Letiště - Umožňuje jednotkám města provést rychlý výsadek na mapu, nebo evakuaci z mapy do města. Úroveň letiště omezuje množství paliva, které je možné pro přepravu použít. Minimální úroveň velitelství pro postavení letiště je 14. Maximální počet letišť je 1. Velikost letiště je 14x6 polí.

Kapacita skladů na jednotky

Jeden sklad Jedno město Dvě města Tři města
Ridery 500,000 1,500,000 3,000,000 4,500,000
Tanky 50,000 150,000 300,000 450,000
Skimmery 50,000 150,000 300,000 450,000
Walkery 10,000 30,000 60,000 90,000
Turrety 50,000 150,000 300,000 450,000

Sklady materiálů

Jsou budovy, ve kterých lze skladovat suroviny. Pro každou surovinu existuje jeden druh skladu. Do této kategorie spadá 6 budov:

Sklad dřeva - Skladuje dřevo pro pozdější spotřebu. Velikost skladu dřeva je 4x3 pole.

Sklad betonu - Skladuje beton pro pozdější spotřebu. Velikost skladu betonu je 4x3 pole.

Sklad oceli - Skladuje ocel pro pozdější využití při výrobě jednotek a ve stavebnictví. Velikost skladu oceli je 4x3 pole.

Sklad berylia - Skladuje berylium, velice vzácnou surovinu, pro pozdější spotřebu. Minimální level velitelství pro postavení skladu berylia je 7. Velikost skladu je 8x8 polí.

Zásobník paliva - Skladuje palivo pro pozdější využití na letišti. Pokud nemáte dostatek paliva, Vaše výsadky nebudou provedeny, proto mějte dostatečně veliký zásobník paliva. Minimální úroveň velitelství pro postavení zásobníku paliva je 13. Velikost zásobníku je 4x3 pole.

Banka - Skladuje kredity v obrovském trezoru, pokud v trezoru nebude dostatek místa, kredity nebudou přibývat. Velikost banky je 6x5 polí.


Kapacita skladů materiálů

10. level 20. level 30. level 40. level 50. level
Banka 36,000 180,000 540,000 1,260,000 2,160,000
Sklad dřeva 36,000 180,000 540,000 1,260,000 2,160,000
Sklad betonu 21,600 72,000 180,000 540,000 1,080,000
Sklad oceli 36,000 180,000 432,000 900,000 1.620,000
Zásobník paliva 216,000 648,000 1,080,000 1,800,000 2,880,000
Sklad berylia 8,280 34,380 78,480 140,580 220,680

Velitelství

Velitelství - Je dá se říci hlavní budovou celého města. Velitelství se nedá postavit, protože 1. úroveň je již ve městě od začátku postavená a jde jen vylepšit. Velitelství má v sobě malý multifunkční sklad na všechny suroviny. Také poskytuje trošku základních zdrojů. Ani sklady, ani množství zdrojů se se zvýšením úrovně velitelství nezvýší, ale na určitých úrovních se zvětší velikost volného místa pro stavby, a to na úrovních: 4,8,11,14 a 16. Vždy po dokončení vylepšení na tyto úrovně se velikost stavební plochy o kus zvětší. Krom zvětšování stavební plochy se také odemykají budovy, které byly na nižších úrovních uzamčené. Pokud máte velitelství na 7. úrovni, můžete například postavit beryliový důl, který na 6. a nižších úrovních nelze postavit.

Úroveň Velitelství Odemčené budovy Nová stavební parcela
4 - Ano
5 - -
6 Logistické centrum -
7 - Ano
8 Beryliový důl, Sklad Berylia -
9 Továrna na tanky, Kryt tanků -
10 Továrna na vznášedla, Kryt vznášedel -
11 - Ano
12 Továrna na turrety, Sklad turretů -
13 - Ano
14 Letiště, Ropný vrt, Rafinerie, Zásobník paliva -
15 Továrna na walkery. Sklad walkerů -
16 - Ano

Stavba budov

Jak postavit novou budovu?

Ve spodní části Vašeho města se nachází tlačítko "Nová budova", po kliknutí na něj se Vám zobrazí výběr možných staveb. Až si nějakou z nich vyberete, klikněte na tlačítko "postavit". V tuto chvíli se Vám menu zavře menu staveb, mapa města se přepne do "stavebního režimu" a zobrazí se Vám síť zelených čtverečků (polí) pokrývajících volnou stavební plochu. Pokud najedete myší nad tato zelená políčka, zobrazí se Vám obrys vybrané budovy. Pokud je obrys zelený, pak můžete kliknutím zadat příkaz ke stavbě budovy právě v místě, kde se budova nachází v okamžiku kliknutí. Je-li obrys červený, musíte myší budovu posunout na takové místo, aby nová budova nezasahovala do budov již postavených.

Zleva do prava: Banka v procesu výstavby, Banka ve stavební frontě, postavená Banka.

Co dělat, když mám budovu postavenou?

Jakmile je budova postavená, odemykají se Vám dvě cesty. Buď můžete na úkor zmenšení volné stavební plochy stavět další budovy stejného typu, čemuž "mazáci" říkají tapetování, nebo můžete budovu "upgradovat" (vylepšovat) což znamená, že budete zvyšovat její úroveň. Ptáte se jak na to? Je to jednoduché, ve městě klikněte na budovu kterou chcete vylepšit, čímž otevřete detail budovy, kde v pravém horním rohu vidíte nejprve čas, potřebný k vylepšení budovy na další úroveň, pod ním tabulku, ze které se dovíte kolik kterých surovin Vás bude vylepšení stát a nakonec tlačítko "vylepšit na úroveň X" kdy X je úroveň, na kterou se budovu chystáte vylepšit. Čím vyšší je úroveň, na kterou chcete budovu vylepšit, tím větší budou náklady na vylepšení a čas stavby. Musíte se tedy správně rozhodovat, zda budete mít dostatek surovin na postavení další úrovně, nebo raději postavíte další sérii budov stejného typu a následně budete vylepšovat ji. Nejzásadnější změnou, kterou pocítíte, je potřeba berylia. Pro většinu budov je berylium potřebné až při upgradování na úroveň 20 a výše, tedy byste si při vylepšování vyšších úrovní než je 20 včetně, měli opravdu dobře propočítat, zda Vám budou vycházet suroviny.

Stavební fronta

Jak už bylo zmíněno výše, tak každá budova se nějakou dobu staví. Tyto časy se pohybují od pár sekund na prvních úrovních, až po několik hodin dlouhé stavby, na úrovních vyšších. Přiznejme si, že i tak zábavná hra by se stala nudnou, kdybychom museli čekat, až se dokončí stavba jedné budovy, abychom mohli začít stavět či vylepšovat další. Od toho je tu stavební fronta, kde se budova vyskytuje po dobu stavby. Po kliknutí na zahájení stavby či vylepšení, budova na mapě města zšedne a objeví se v rámečku vlevo dole na obrazovce města, tedy ve stavební frontě. Se základní verzí hry má tato fronta velikost 10 budov, což znamená, že můžete do fronty předešlým způsobem naklikat 10 budov a ony se postupně jedna po druhé postaví, aniž by hráč musel být přítomen, nebo online. Ovšem 10 budov není moc. Někdo se do hry dostane třeba jen jednou za den a město by zbytečně stálo a nerozvíjelo se. Z tohoto důvodu je v naší hře, stejně jako ve většině her možnost zakoupení prémiového účtu za herní měnu zvanou iMince. S prémiovým účtem budete mít značné výhody například fronta budov se zvětší z původních 10-ti na slušných 50 budov, což Vám bohatě postačí na celou noc, a také se produkce všech budov zvýší o 50%. Po najetí myší na libovolnou budovu ve frontě budov, se Vám ukáže tabulka s cenou stavby, cenou všech staveb včetně té, na kterou ukazujete a vpravo dole je čas, kdy by se měla budova dostavět. Tudíž si můžete spočítat, kolik budete mít surovin v danou dobu a porovnáním ceny fronty s množstvím surovin zjistit, zda budete mít surovin dostatek.

Speed-up.png
Stavbu každé budovy můžete také urychlit.

Najetím kurzorem myši na budovu ve stavební frontě se vám při ní zobrazí tlačitko "URYCHLIT". Stavba budovy se urychluje za suroviny a budovu můžete postavit nebo vylepšit 2x, nebo 4 rychleji.

Představme si budovu, která stojí 1000 kreditů a trvá postavit 1 hodinu. Pokud ji urychlíme poprvé (tedy na 2x rychlost) zaplatíme znovu 1000 kreditů a budova se bude stavět polovinu času. Tedy 30 minut.

Tabulka s modelovým příkladem urychlení

Základní stavba Urychlení 2x Urychlení 4x
Cena urychlení 1,000 1,000 2,000
Celková cena 1,000 2,000 4,000
Stavební čas 60 minut 30 minut 15 minut

Přesné ceny urychlení jsou vidět v detailu vylepšení při najetí myši na položku ve stavební frontě. Pozor na to, že již rozestavěná budova nelze urychlit, pokud na urychlení není dost surovin na skladě.